در حال بارگذاری رویدادها

در The Bite به ما بپیوندید تا دستور العمل های جدید و آشنا را نیز کشف کنیم، مهارت های آشپزی خود را تقویت کنیم و طعم های جدید را امتحان کنیم. همراه با آموزش و کسب تجربه در آشپزخانه، این کارآموزی پولی از شما می خواهد که یک پروژه تحقیقاتی گروهی با هدف بهبود کیفیت زندگی در جامعه ما انجام دهید. ما با هم تحقیق خواهیم کرد که چه تغییراتی را می توان در The Bite برای ایجاد و افزایش ارتباطات سالم و تغذیه سالم در Ashland ایجاد کرد.

به اشتراک گذاشتن این داستان، انتخاب بستر های نرم افزاری شما!