در حال بارگذاری رویدادها

با ما در Step Into It همراه باشید تا با آمادگی شغلی و مهارت های زندگی آشنا شوید و به دست آورید. از طریق برنامه درسی تازه توسعه یافته ما، یاد خواهید گرفت که چگونه در نیروی کار به یک دارایی تبدیل شوید تا یک بدهی. شما در مورد خودپنداره خود، تصویری که از شخصیت خود دارید، و مهارت‌ها/استراتژی‌هایی در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک ارتباط‌دهنده شایسته یاد می‌گیرید. به طور کلی، شما روی ایجاد یک خود قوی و مثبت کار می کنید!

به اشتراک گذاشتن این داستان، انتخاب بستر های نرم افزاری شما!