Mga Tinig ng ABOT

UMAABOT NA KAMI, MAY TUNAY TAYO!

Noong Marso 2021, sinimulan namin ang isang proyekto na tinawag na Mga Tinig ng REACH upang makuha ang karanasan ng kabataan sa REACH Ashland Youth Center. Sa mga panayam na ito, pinag-uusapan ng kabataan ang tungkol sa lakas ng kalusugan at kabutihan, hustisya sa lipunan, at pamumuno ng kabataan.

"... isang lugar kung saan maaaring dumating ang (mga bata) at magkasya lamang ..."

"... alamin ang tungkol sa mga bagay-bagay na talagang nais mong malaman tungkol sa."

"Mas marami ako roon ngayon at mas responsable ako ..."

"... talagang kawili-wili upang makita ang dance room, game room ..."

"Halika dito, kamangha-manghang maaari kang matuto, maaari kang makakuha ng tulong."

"... isang mapangalagaan na lugar kung saan makakakuha ka ng tulong at maaari kang magsaya."