Miễn phí đăng ký

Tải Sự kiện

Liên đoàn Hoạt động của Phó Cảnh sát trưởng (DSAL) cung cấp cho Thành viên REACH cơ hội nâng cao mức độ thể chất của họ, học các kiến ​​thức cơ bản về quyền anh và bắt đầu đào tạo nâng cao nếu muốn.

Huấn luyện viên, người cố vấn và huấn luyện viên tập trung vào các khía cạnh thể dục và kỷ luật của môn thể thao và khuyến khích người tham gia rằng các bài học trong phòng tập thể dục và võ đài sẽ tiếp tục áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Chia sẻ câu chuyện này, Chọn đàn của bạn!