Miễn phí đăng ký

Tải Sự kiện

Chơi với Oculus Quest 2 và bước vào thế giới thực tế ảo! Sinh viên sẽ học những kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình HTML, CSS và khung JavaScript để tạo thế giới ảo của riêng họ mà họ có thể truy cập trong trình duyệt VR.

Chia sẻ câu chuyện này, Chọn đàn của bạn!