Miễn phí đăng ký

Tải Sự kiện

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có hai cơ hội, “Võ thuật và thể hiện bản thân” & “Âm nhạc của cộng đồng người châu Phi.” Lớp Võ thuật và Thể hiện bản thân tập trung vào Thái Cực quyền, Chi'Gung, Chánh niệm và các nguyên tắc cơ bản trong Thiếu Lâm Gung Fu. 

Từ Châu Phi đến Caribe, lớp học Âm nhạc của Cộng đồng Di dân Châu Phi là nơi những người trẻ tuổi sẽ theo dõi sự tiến hóa và đổi mới của các điệu múa và trống Châu Phi. Các lớp học có năng lượng cao, bao gồm tất cả các cấp độ và chúng mang lại nhiều cơ hội để thể hiện sáng tạo thông qua các điệu nhảy, bài hát và nhạc cụ.

Chia sẻ câu chuyện này, Chọn đàn của bạn!