Miễn phí đăng ký

Tải Sự kiện

Khám phá khả năng tưởng tượng của riêng bạn và thể hiện bản thân bằng các công cụ điện tử! Trải nghiệm Sáng tạo sẽ sử dụng phần mềm và máy ảnh để khám phá việc tạo ra âm nhạc, nghệ thuật, meme, hoạt hình và hơn thế nữa! Giải phóng tiềm năng sáng tạo của bạn! Tích hợp trợ giúp bài tập về nhà và hỗ trợ tinh thần sẽ đảm bảo bạn nhận được tất cả những gì REACH cung cấp !!

Chia sẻ câu chuyện này, Chọn đàn của bạn!