Miễn phí đăng ký

Tải Sự kiện

Thể hiện bản thân trong khi học các kỹ thuật tạo hình nghệ thuật mới trong nghệ thuật thị giác! Trải nghiệm Sáng tạo sẽ sử dụng sơn, vẽ, điêu khắc và đồ thủ công để giải phóng tiềm năng sáng tạo của bạn! Tích hợp trợ giúp bài tập về nhà và hỗ trợ tinh thần sẽ đảm bảo bạn nhận được tất cả những gì REACH cung cấp!

Chia sẻ câu chuyện này, Chọn đàn của bạn!