Điều hướng Chế độ xem

Sự kiện Xem Danh mục chính

Hôm nay
Định kỳ

Mã hóa + VR

REACH Trung tâm Thanh thiếu niên Ashland 16335 E. Đường 14, San Leandro

Chơi với Oculus Quest 2's và bước vào thế giới của [...]

Định kỳ

Nghệ thuật phong trào

REACH Trung tâm Thanh thiếu niên Ashland 16335 E. Đường 14, San Leandro

Tham gia cùng chúng tôi để có hai cơ hội, "Võ thuật và thể hiện bản thân" & [...]

Định kỳ

Bước vào đó (SII)

REACH Trung tâm Thanh thiếu niên Ashland 16335 E. Đường 14, San Leandro

Tham gia cùng chúng tôi trong Step Into It để tìm hiểu về và […]