Mô tả dự án

Im lặng khi bạo lực, NGHỆ SĨ: Jose J.