Tiếng nói của REACH

CHÚNG TÔI ĐẠT ĐƯỢC, CHÚNG TÔI CÓ LỜI NÓI!

Vào tháng 2021 năm XNUMX, chúng tôi bắt đầu một dự án có tên là Tiếng nói của REACH nhằm ghi lại trải nghiệm của giới trẻ tại Trung tâm Thanh thiếu niên REACH Ashland. Trong những cuộc phỏng vấn này, thanh niên nói về sức mạnh của sức khỏe và sức khỏe, công bằng xã hội, và vai trò lãnh đạo của thanh niên.

“… Một nơi mà (trẻ em) có thể đến và vừa vào…”

“… Tìm hiểu về những thứ bạn thực sự muốn tìm hiểu.”

“Bây giờ tôi ở ngoài đó nhiều hơn và tôi có trách nhiệm hơn…”

“… Thực sự thú vị khi xem phòng khiêu vũ, phòng trò chơi…”

"Đến đây, thật tuyệt vời khi bạn có thể học hỏi, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ."

“… Một nơi quan tâm, nơi bạn nhận được sự giúp đỡ và bạn có thể vui chơi.”