صداهای REACH

ما در حال رسیدن هستیم ، ما صدایی داریم!

در مارس 2021 ، ما پروژه ای را با نام Voices of REACH برای به دست آوردن تجربه جوانان در مرکز جوانان REACH Ashland آغاز کردیم. در این مصاحبه ها ، جوانان در مورد قدرت سلامت و سلامتی ، عدالت اجتماعی و رهبری جوانان صحبت می کنند.

"... جایی که بچه ها می توانند بیایند و فقط در آن جا شوند ..."

"... ... درباره مواردی که در واقع می خواهید درباره آنها یاد بگیرید یاد بگیرید."

"من الان آنجا هستم و مسئولیت بیشتری دارم ..."

"... دیدن اتاق رقص ، اتاق بازی بسیار جالب است ..."

"بیا اینجا ، شگفت آور است که شما می توانید یاد بگیرید ، می توانید کمک بگیرید."

"... یک مکان مراقبتی که در آن کمک می کنید و می توانید از آن لذت ببرید."