Âm nhạc của REACH

CHÚNG TÔI ĐẠT ĐƯỢC, CHÚNG TÔI LÀM NHẠC!

Vào ngày 2 tháng XNUMX, chúng tôi đã cùng nhau làm âm nhạc, hát và nhảy và kỷ niệm Sắc màu tuổi trẻ.

Sắc Màu Tuổi Trẻ 1

Sắc Màu Tuổi Trẻ 2

Sắc Màu Tuổi Trẻ 3

Sắc Màu Tuổi Trẻ 4

Sắc Màu Tuổi Trẻ 5

Sắc Màu Tuổi Trẻ 6